Är regeringens maktmissbruk ett fall för Polisen, Leif GW eller “Efterlyst”?

För inte så länge sedan hade Sverige ett anseende, ett gott anseende. Nu finns inte längre mycket att yvas över. Samhällskulturen, samhällsandan har förändrats från trygg och hederlig, till fientlig och osäker. Våra politiker ägnar sig åt någon slags bisarr kontroll av den skötsamma majoriteten invånare, har överlämnat skola, vård och landets struktur till aktörer som enbart har vinstintresse i sikte och tycks inte ens förstå orsakssammanhangen i det svenska samhällets sönderfall.

För ett par dagar sedan skrev Roland Paulsen, återigen, om de uppenbara bristerna i Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans agerande, läs här.

Samtliga politiska partier ignorerar de många och iögonfallande tecknen på att Sverige krisar. Istället försöker de vinna poäng genom detaljfokus på frågor som borde ligga långt ner på prioriteringslistan, alternativt genom publika “beklaganden” av ännu ett sprängdåd, en skjutning eller mord.

Regeringens och riksdagens “direktiv” till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, som antingen tolkas fritt av respektive myndighet, alternativt är skeva från början har fått följden att dessa myndigheters uppdrag har gått från att vara samhällstjänster som är till för invånarna, till polisiära och bestraffande instanser som ökar den generella otryggheten, stressen och sjukdomstalen i landet. Och när invånarna blir sjuka har vårdapparaten belagts med så många nya och destruktiva direktiv och indragningar att patientsäkerhet och vårdkvalitet nu lider stora brister.

Skola, vård och trygghet för landets invånare utgör den absoluta grunden för ett produktivt och rikt samhälle.

Heide Stensmyren, ordförande i Läkarförbundet skriver i Läkartidningen i november 2019: “Saco uppskattar att cirka 50 procent av det som i dag betalas in till socialförsäkringarna inte går tillbaka till den anställda i form av till exempel sjukersättning, i stället försvinner pengarna in i statsbudgetens “svarta hål”.  Se här.

Man skulle också kunna säga att vi under flera års tid utsatts för ett systematiskt försäkringsbedrägeri.

Ersättningsnivåerna för sjukdom och arbetslöshet ligger alltså på en långt lägre nivå än de skattepengar vi betalar in ger utrymme för.

Som om förskingring inte vore skandal nog misstänkliggörs samtliga invånare(!!!) i samma ögonblick som de tar hand om sjuka barn, ansöker om sjukpenning eller utan egen förskyllan blir arbetslösa. Ett klassiskt exempel på projicering. (Projektion, en term som används inom psykologin för att beskriva en försvarsmekanism som en person begagnar sig av då den inte vill eller kan kännas vid sina egna svagheter tillskriver andra personer eller sin omgivning dessa egenskaper för att försvara sin självbild.)

Det är synnerligen dags att vända strålkastarljuset åt rätt håll, och nej, jag har inte glömt pensionerna som gick samma öde till mötes, vården som idag står inför direktiv som omöjliggör en kvalitativ vård, utbildningssystemet som inte erbjuder mycket annat än stress och som resulterar i barn med depression och självmordstankar – allt för att de svarta hålen till varje pris ska fyllas på.

Kanske dags för svenska folket att polisanmäla regeringen.

(När jag använder ordet “regering” syftar jag inte på enskilt parti, eller ens nuvarande regering eftersom det här har implementerats under flera år och samtliga partier bör hållas ansvariga.)

Kindness and strength must go together

The polarity engaging so many is between kindness and strength, as if kindness and strength do not mix. On one hand we want to be kind, nurturing, welcoming and accepting and on the other we feel powerless, weak, castrated, hurt and even angry when someone takes our kindness for granted. The lesson here is to be kind AND strong at the same time.

Kindness without strength is cowardice and strength without kindness usually become cruelty. So you see, one without the other causes imbalance and negativity. This is the essence of unity, of refusing to separate what we think of as polarities and understand that the various combinations of them are offering the balance and harmony we all want in our lives.

This goes with all “opposites”. In understanding that these perceived polarities are only markers on a ruler, one at the far end side of the other, but still on the same ruler, not really separate at all, we find unity and harmony.

We cannot continue to frantically avoid what we deem as “negative” but embrace them as part of a whole.

The polarities we see today is part of this huge misunderstanding causing people to try to either live their lives on the positive side of the ruler, or the negative, each disrespecting the other profusely. Those who claim that they actually are only positive are constantly struggling with their shadow aspects, and those who proudly stand on the darker side, fear their light. But if you imagine a hero – would you truly admire him or her if there was only strength, cruelty and decisiveness or isn’t it his or her kindness, softness and vulnerability mixed in with that strength that truly evokes your love?

To be aware of the wholeness that you are, that you do, whether you want to accept it or not, encompass both cruelty and kindness, love and fear, joy and sorrow is key to finding balance. It’s our choice to not allow strength become cruely, nor kindness cowardice. This is why it’s so important to not make any decisions in affect, in emotional turmoil but to breathe and allow the colors of the emotions to fuse in harmony and then choose.

It’s really no more complicated than cooking. For some dishes (situations) we need more heat, spice, tartness and for others we sprinkle everything in sweetness and cream. Mix and match appropriately for whatever decision or action you need to take. You will know when the taste is just right for whatever current situation your in.

Den otidsenliga politiken

Politik idag känns mest som omtuggad mat från igår. Ingenting nytt, ingenting aktuellt, ingenting som tyder på att makthavarna ens noterar att världen förändras, livet förändras, deras länder och dess invånare förändras. Istället håller de krampaktigt fast vid daterade strategier, förlegade idéer och med en dåres envishet står de fast vid just det som behöver rensas ut. Idag handlar det inte längre om de gamla idéerna och att till varje pris försöka bevara dem, det handlar om att skapa nya idéer, nya strategier som är förankrade i verkligheten och som utgår från möjligheter snarare än rigida omöjligheter.

Skulle du anlita en läkare som rekommenderar inandning av bensin för hosta, eller en psykiatriker som piskar depressionen ur sina patienter, eller lita på en präst som stänker vigvatten och driver ut demoner ur församlingen? Nej, jag tänkte väl det. Och ändå är det precis den sortens omoderna idéer som våra politiker presenterar om och om och om igen.

Världen, befolkningen, vi, behöver medvetna människor som har uppdaterat sin världsbild, sin kunskap om människan, naturen och livet med allt det vi idag vet. .Vi behöver politiker som lämnat dåtidens söndra och härska bakom sig, som inser att ju större del av befolkningen som lever i harmoni och balans, ju mer produktivt och rikt är landet. Vi behöver ledare som både har insikten och kraften att applicera nya kunskaper i allt från lagstiftning till infrastruktur.

Vi behöver människor som kan se helheter, som förstår sammanhang och som medvetet och målinriktat vägrar använda eller användas av rädsla som enda motiveringsfaktor. Vi behöver människor som utvecklat ett högre medvetande, en högre kunskap än den som uppnås i våra akademiska institutioner, människor som har en djup förståelse för människans och naturens villkor och som ser den enorma potentialen i det. Det kräver ett skarpt sinne, en insikt och ödmjukhet inför allt vi inte vet, än, en aldrig sinande nyfikenhet och ett mod att lyssna till och följa hjärtats visdom.

Plato skrev för 2000 år sedan en allegori om en grotta. Fritt översatt handlar det om en grupp människor som hela sitt liv levt fastkedjade i en grotta där de endast sett skuggor på väggarna, som skrämt och oroat dem. Alla i grottan var både rädda och modstulna, men fast övertygade om att grottan var allt som fanns En av dem lyckades frigöra sig från kedjorna och gick,  trots ihärdiga varningar från de andra, ut ifrån grottan. Där såg han solen för första gången, grönt gräs, blommor i regnbågens alla färger och djur som betade och lekte. Ivrig, sprang han tillbaka till grottan och berättade om färgerna, dofterna, värmen och friheten för att få sina medfångar att också få uppleva allt det fantastiska. Men människorna i grottan beskyllde honom istället för att vara galen och ville döda honom.

Det var drygt 2000 år sedan Plato kom till den insikten. Och sen dess har våra politiker använt sig av detta på olika sätt och genom olika metoder. Vem väljer du att lyssna på, en skrämd grottmänniska som aldrig haft modet att leva, eller någon som trotsat sin egen fruktan, upptäckt, utforskat och öppnat dörrar till större glädje, förundran och vishet än du ens trodde var möjligt?

2020 – a year of perfect vision

My hope for all this new year is 20/20 vision. Clarity and discerning eyes are needed in order to make this world a better place.

However, the majority is so caught up in the stress and fear of life, that stress which is constantly nurtured by the main stream media, the educational systems and political/financial agendas that mainly crave separation and strife in order to be successful. Clarity and discernment are only possible when we calm down, when we take a time out from the blairing alarms which many times have no substance but are only there to fuel the fear.

The clarity I hope for is that many more will make an effort to actually sit back and have a proper look at the messages we are fed, day in and day out, to question them and with 20/20 vision realize what is behind most of them; “BE SCARED!” or “FEAR THIS!” The reason for this is, as I have mentioned before, to keep us scared, to keep us stressed out of our minds so that we loose our cognitive and discerning faculties and will not see, nor understand, the sinister truth. When the populations are fearful, they are more easily manipulated into behaviors and obedience.

Fear makes us stupid, we stop questioning and chase safety and security without even asking ourselves first if the fear is based on truth. Whenever you feel that twinge of worry, of fear, stop in your tracks and question it. Fear and worry will never lead you to safety, only truth will.

20/20 vision entails a wider view, a deeper view, a clear perspective where the messages that are there to scare you will become bright and sharp, even overwhelmingly many at first, and that’s your cue to question their value. All year, you WILL see 2020 wherever you go, use it to remind yourself that perfect vision comes from calm, not fear.

The need to feel connected

We all feel a need to be connected, to someone, to a place, to an idea, whatever it takes….

It’s a valid need of course, feeling connected also gives you a context, sometimes an identity and a deep sense of belonging. However natural and sound this need is, it has become somewhat warped in today’s world.

There is a false and volatile sense of connectedness that has been made substitute for the real deal. The connectedness based on fear and hate, and one glance at the so called social media confirms that.

If you refuse to be swayed this way and that and decide to take a look from above, it’s obvious that this is in fact anything but connectedness, it’s separation parading as connectedness. True connecteness springs out of love and is inclusive, co-operative and wise, while this false sense of connectedness through fear and hate is narrowminded, petty and, well, dumb.

People pat each other’s backs agreeing on all sort of things, from politics, sexuality, religion to which football team to support and get this false sense of connectedness, forgetting that today’s hero might be tomorrow’s villain. It’s all a matter of perspective, and perspectives change, especially perspectives that allow for an element of fear or hate. The fake security of a temporary “we” can change in an instant. All the ideas, movements and groups that are fear-based are banking on the herd-mentality which just as easily could be described as intellectual laziness and/or a mind incapable of discernment due to an overdose of fear.

In today’s world, most of us are stressed out and consequently have an overworked amygdala, which signals danger most of the time. This in turn actually blurrs the capacity of the pre-frontal cortex to the degree where wise decision and clear thinking are garbled. You see why this is a good thing when you want to herd people in this or that direction?

Fear has been used to manipulate, separate and conquer since the beginning of time, but it has never produced any long-term or stable solutions.

Take this holiday season to give yourself a rest. A rest from the fear, a sigh of relief. Use it to take a discerning look at what the media, the politicians, the news and all those who want a piece of your pay cheque really are selling and decide to not buy into it anymore.

It’s called “main stream” for a reason. This main stream, whether it is media, politics or education, is polluted, toxic and a hazard to your health. It is only there to manipulate you. You don’t need to stay in it.

Take it one step at a time. Stop watching the “news”, refrain from hanging out on the social media platforms, take a break and take back your power. Make your own mind up, based on your gut feelings, your love, your wisdom. This and nothing else will reduce this poisonous flood that keeps the inhabitants of this planet in constant terror, to an insignificant trickle that cannot cause any harm..

Not feeling loved felt better….

All my life I’ve come up with reasons for not feeling loved, or rather for not loving myself. “Aha, it’s because I’ve gained weight, because I’m not successful, because I’m not wealthy, because I’m not…..enough”. It felt better, very familiar and obviously safer than accepting that this story, that I’ve told myself all my life, was simply not true. The story being that I can’t be loved until….”that” whatever that is, happens.

Like the proverbial donkey and the carrott I’ve been on this futile chase of that eternally elusive carrott. To not feel loved (yet) gave me a sense of “being able to find the answer”, as in being in control, and every time, which have been many, I thought I found it, it started my motivational engine and had it running full speed, for a while. This feeling of never really measuring up to the imagined standards for receiving that love, I can, if I want to put a positive spin on it,  choose to view as a motivational surge to always do better which has helped me achieve some small successes. I grew so used to that hunger, that energy of “when I get there”, I thought it was a fact of life.

When I heard about unconditional love, I immediately knew that this was what I felt for my daughter, my pets, nature, the planet in general. That this was an option for me as well, never really occurred to me. That’s how out of my experience it was. And I adjusted and even built my life upon it. It has been a slow and very incremental kind of road to understanding and letting go, I admit.

After having been on this “quest” to understand why I never felt enough, safe and loved, for such a long time, it felt kind of petty to realize that through all these layers of “that’s it”, it  all came back to me wanting my father to love me. I thought it would be something bigger, more advanced, more mindblowing. But it wasn’t. I have of course realized that he didn’t love me unconditionally before, I have mourned it, worked with it and thought I had left it behind. This is what I mean by “incremental”.

It didn’t result in me being enveloped in a sudden blissed out state of self love, not at all. Actually I find comfort in that sense of “it” finally being deflated, because as of right now, there are no new expectations. It’s more like when you’ve finished a book, it’s done.

 

.

 

 

 

 

 

Give yourself permission to unwind

Unwind is such a suggestive word for me. When I repeat the word in my head I see this twisted rope, twisted to the point of bursting and suddenly the tension goes and the rope unwinds before my eyes. It goes into thousands of tiny threads that just hang loose and the feeling I get from it is a very deep sense of relaxation.

The word “relax” does not do the trick for me in the same way. Unwind helps my entire being to feel the unwinding being done. “Being done” is key here.

We do wind ourselves up, harder and harder and our minds and bodies are in a twist. Instead of feeling soft and loose, we feel tense and edgy. All those twists along the way are experiences of pain, and instead of allowing them some space, we tense up and before we know it our entire system is like a big ball of yarn twisted and pulled into uselessness. But to give ourselves permission to unwind, allow the twists to naturally undo themselves, just granting ourselves this permission, feels expansive and freeing.

Just as if you had twisted a piece of string  to the point of breaking you would sort of step back when you let go of it, the same goes for unwinding your being. You take a step back, as in sitting calmly, breathing and allowing it to happen. Not by remembering, analysing or getting caught in any specific twist, just releasing your hold for a while and let it.

Tension, contraction or an urgent need to stay “in control” tells you that it’s time to unwind. The more tension the more strangled your channels for creativity, inspiration, wisdom and even joy, will be. We believe that the more we effort, achieve or strain the greater the result, but it’s the other way around.

Taking a step back, for a minute, an hour, a full afternoon to just unwind, no demands, no “to-do’s”, no checking the internet, just silence and allowing your mental and emotional momentum to sloooooow down will give you unimagined benefits. Don’t unwind to get anything though, the unwinding in and of itself is it’s own reward.

Do you pay for love?

No, I’m not talking about what we ordinarily speak of as prostitution, though what many of us do are not so far from it.

We all want to feel loved, but few of us do. Yes, we feel loved for some of our qualities or character traits but not loved no matter what. We are well aware of what we can do and what we should refrain from in order to receive love from others, they love us when we please them, when we make them feel loved, when we put their needs before our own, for example. But the crux of the matter is that we only love ourselves with the same or even harsher limitations and qualifications. Meanwhile our own selves feel abandonded, dismissed, unworthy, alone and unloved.

We learn, often early on, what gives us love and what doesn’t and as we grow up we form beliefs, opinions, convictions and even condemnations on the subject. The experiences when we were scolded, snubbed, dismissed, disrespected, felt abandonded and unloved define the love we give ourselves. Small children love themselves unconditionally but with time our love becomes conditional, limited and we live in a state of constant lack of love.

No matter where you look you see this phenomena. Whenever someone is doing something for another, not out of the excess of love in their heart, but in order to get something, they pay for love. We all do it and the price we pay for it is not only feeling unloved, unworthy or not good enough, it is that we are not authentic anymore. We walk around feeling this odd sense of being a fraud, “if people only knew who I REALLY am/what I REALLY feel/what I really think”…….

Most people have no conscious idea of what they’re doing. They just know that they have this need for approval and find thousands of superficial and flawed “solutions” on how they can get it, whether it is by going on a diet, being successful, wealthy, funny, powerful or even undergo surgery doesn’t matter: the hoped for price is always to feel loved, appreciated , connected and/or safe.

How do you pay for love? There’s a simple litmus test to find out. Whenever you feel a twinge of “no” when you are about to do, say or act, there’s your cue. That twinge, is your authenticity trying to tell you something. Most likely that you are about to pay for love. You are saying yes when your authenticity says no.

The thing is, you are not actually after other’s love: The added benefit of giving love to yourself first, is then you’ll get it from others too. The symbol of the cat, examplifies this perfectly:

When a cat chases his own tail, running around in circles, frantically (you paying for love) it ends up dissatisfied and exhausted. But when he just walks about doing his thing, the tail (love) follows him around wherever he goes.

 

 

Are you a “yeah but” person?

We are creative beings, originally. Then that’s washed out of us, or surgically removed really, by our parents, educational system, news, colleagues, partners, friends and society at large. Literally.

As kids we create all the time – a sheet becomes a wigwam, a tree becomes a horse on which we blaze through the forrest and we listen to our creativity and everything is possible. But then this collective wet blanket starts dampening our creative urges and we dismiss our ideas, our intuition in favor or being “sensible” or “mature”.

Your intuition, or your connection to the infinite creative life force that surges through you, through all of us,never gives up though. As grown-ups we still get those ideas, those notions that are fun, different, out of the proverbial box. Sometimes they come as “what if I shook the bus driver’s hand this morning and told him how much I appreciate his work?” or it can be something a bit more challenging, like “what if I started to sing My Way right here at this mindnumbingly boring meeting?, left my job, went to France” or “what if I threw my soda in his face?”. If the ideas contain a certain amount of shocking other people, it’s just your intuition trying to up the volume to make you listen.

But most of the time we don’t. It might come to a point when we actually don’t even register these ideas or whims anymore and life becomes a drudgery, grey, no ups no downs, no nothing. If we still hear them we immediately “yes-but” them. “What if you told your boss you don’t like it when he screams at you?” – yes, but then he’ll for sure not like me and he might even fire me, or “you need to let go of this friend” – yes but she’s fun sometimes and she knows all those other people that I do like…. And so it goes.

Everyday intuition is trying to lead us into something new, something expansive, and we yes-but it. Meanwhile we keep dreaming about that thing we want, that event, that person and don’t even realize that all our yeah-buts, actually have blocked any possibility of them coming true. Yeah but, “I’m too old, too fat, too stupid, too poor, too clumsy, too shy… you fill in the blank.

When you decide to be aware of your fear of change and both listen to and go with your intution anyway, buy that new bright orange shirt, take that dance class, paint that canvas with your left hand instead of the right, or just tell someone no for a change, you infuse your life with, well, life, and there’s no going back.

Life needs constant expansion and change, don’t yeah-but it to death.

Tell me more!

To have someone, with patient interest say; Tell me more! might be one of the most loving things we can do for each other. Very many of us never did hear that growing up. Instead we were told to be quiet, to listen up, to make our point faster, listen to our elders, parents, teachers, to know our place, etc or have the people around us glaze over as soon as we opened our mouths.

As children that made us feel insignificant, uninteresting, not welcome…..

It still makes us feel that way, because now we are the ones who keep telling ourselves that we should know better, that we’re not good enough, interesting enough, important enough to take up people’s time with our stories, conundrums or worries. And we do that to others as well. This is one of the main reasons so many feel painfully lonely.

If someone opens up about something we try to come up with a solution, to fix whatever it is and we do just about anything to move on. It doesn’t necessarily mean that we are not interested, that we don’t care or that we dismiss this person. It’s just the way we have learnt to handle ourselves to not be bothersome, tiresome, boring, a downer or to take up too much space and it has become our default.

When we ourselves try to tell a story, we feel insecure, we watch out for that glazed look, or someone impatiently drumming their fingers, rolling their eyes and our story, or issue, comes out fragmented and inconsequential, even though it might be something that is truly important to us.

Next time anyone close to you tries to tell you something, take the time, look them in the eye and ask them to tell you more, without trying to fix anything, come up with a solution or good advice or your own story and you’ll see them blossom, grow and be transformed right before your very eyes. At first you might feel as if you’re faking it, your mind will come up with a thousand reasons for not listening; “this is boring, I know what he/she is going to say, they should know better, he/she is so longwinded, I really don’t have time for this……” but it comes, as does everything, with a learning curve.

Not only will you learn from actually listening to other people, you will show that part of yourself who doesn’t feel heard, that it(you) have the right to be heard too. To receive someone like this is an act of love, not only towards them, but most importantly, to yourself.