När rädsla och grupptryck får råda…..

…avtar det sunda förnuftet i allt snabbare takt. Rädsla och grupptryck förstärker det svart-vita tänket. Men i kriser är det det motsatta vi har behov av, det vill säga de nyanserade och även kreativa lösningarna. Att stänga ner länder, att köra ekonomin i botten, att ta beslut i panik har aldrig och kommer aldrig att generera hållbara lösningar.

Vi vet, med den information som redan konstaterats, att det här viruset i första hand kan vara farligt för mycket gamla och multisjuka människor. Vi vet också att majoriteten får vad som generellt kallas “mycket milda symtom“. Att fokusera medel på just riskgrupperna istället för att stänga ner samhället för majoriteten som mycket väl klarar en “influensa” verkar mer rimligt!

Att hela samhället helt plötsligt ska “värna” de gamla känns också något falskt med tanke på hur samhället under flera år säkerställt att en stor del av våra äldre idag inte har råd att leva, vilket säkert har sänkt mångas immunförsvar.

Stress, oro, rädsla, ångest är de faktorer som mest effektivt och bevisat skjuter våra immunförsvar i sank, så varför ta beslut som gör att fler blir rädda – för sin ekonomi, för att deras företag ska gå i konkurs eller rent generellt för att samhällets ekonomi – helt i onödan – ska gå i konkurs?

Det grupptryck som råder blir helt obegripligt och oerhört suspekt med tanke på att vi haft säsongsinfluensor under många år utan någon som helst reaktion från samhället. Att detta virus, som för de allra flesta ger “mycket milda symtom” ska orsaka halva världen att stänga ner, riskera jobb och försörjning för många är naturligtvis inte rimligt, alls.

Det är dags att någon, gärna Sverige, i långt högre grad än hittills, bryter mot masspsykosen när det gäller detta. Vi kan mycket väl skydda riskgrupper och använda våra medel till att gemensamt verka för att den här skrämselpandemin får så få negativa följder som möjligt.

Men, rädsla säljer – vi har sett det i klimatfrågan som det nu är märkbart tyst om – eller har vi återgått till att bara ha “väder” igen? Rädsla kan uppenbarligen få normalt sett intelligenta och rådiga människor att bete sig som en panikslagen fårskock.

Skräm inte varandra! Skräm inte upp dig själv! Snarare än låta paniken ta över och stänga av allt förnuft tänk: “MYCKET MILDA SYMPTOM!” och fråga snarare vad i h-e är det egentligen fråga om?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s