Lyssna på Ditt Sunda Förnuft, INTE på Robert Aschberg!

Robert Aschberg skrev idag i Aftonbladet att vi ska “lita på vetenskap i stället för stolliga konspirationsteorier”! Här är länken.

Aschberg är välkänd för att peka med hela handen och låta självsäker. I det här inlägget rekommenderar han att vi ska lyssna på “vetenskapen”, men berättar inte vilken vetenskap han menar. Är det “vetenskapen” som media väljer ut och presenterar? Är det “vetenskapen” läkemedelsindustrin publicerar? Är det “vetenskapen” våra politiker hänvisar till? Hmmmm.

Han går vidare med att förlöjliga Deepak Chopra som man får förmoda vet en hel del mer om hälsa än herr Aschberg som buntar ihop Ayurvedisk medicin med vad han föraktfullt kallar “hokus pokus”. Meditation och förmågan att hantera stress, det vill säga använda andning och fokus för att inte ätas upp av rädsla och mediernas skrämselpropaganda likställs med diverse uttalanden som jag är säker på de allra flesta bortser ifrån som rent nonsens. Man behöver inte vara “vetenskapsman” för att veta, utom alla tvivel, att en människa i panik inte tänker klart och att det därför är en god idé, för alla, inklusive herr Aschberg, att ta ett djupt andetag, eller helst flera. Faktum är att rädsla och höga stressnivåer omintetgör förmågan hos den del av vår hjärna som bl a ansvarar för omdöme, impulskontroll och problemlösning. Behöver jag nämna hamstringen av toalettpapper?

I dagens informationsflöde är det viktigt att vara kritisk, både till Aschberg, som tydligen vill att vi ska lita på main stream media och “vetenskapen” trots att de flesta idag vet att ingen av dessa s k källor,  är pålitliga. Vi lever i en tid då det blir alltmer nödvändigt att själv ta reda på vad som är vad. Det gör vi inte genom att lyda personer som pekar med hela handen – precis tvärtom faktiskt. Ju mer hårdnackat någon pekar med hela handen, är auktoritär och utser alla som inte lyder till idioter, ju troligare är det att vi INTE ska lyssna. Vi håller oss istället informerade genom att lyssna på mer än en källa till information,   hålla oss lugna och lita på vad vårt sunda förnuft säger oss och därefter bilda oss en uppfattning.

I såna här lägen, med den intensiva coronakampanj som vi nu ser runt om i världen är det än viktigare att inte falla för den massmediala skrämselpropagandan eller låta grupptrycket och flockmentaliteten styra våra val.

Stolligheter på nätet har funnits länge, om Aschberg tror på allt han ser kanske just han inte är den bästa att lyssna på. Du, vi, alla, har en kompass inombords som, när vi är lugna, talar om för oss vad som är vettigt och vad som inte är det. Nu mer än någonsin tidigare är det dags att använda det och acceptera att just nu vet vi helt enkelt inte riktigt vad coronaviruset innebär och inte, och det är just när vi inte vet som det sunda förnuftet är vår mest värdefulla tillgång.