Är regeringens maktmissbruk ett fall för Polisen, Leif GW eller “Efterlyst”?

För inte så länge sedan hade Sverige ett anseende, ett gott anseende. Nu finns inte längre mycket att yvas över. Samhällskulturen, samhällsandan har förändrats från trygg och hederlig, till fientlig och osäker. Våra politiker ägnar sig åt någon slags bisarr kontroll av den skötsamma majoriteten invånare, har överlämnat skola, vård och landets struktur till aktörer som enbart har vinstintresse i sikte och tycks inte ens förstå orsakssammanhangen i det svenska samhällets sönderfall.

För ett par dagar sedan skrev Roland Paulsen, återigen, om de uppenbara bristerna i Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans agerande, läs här.

Samtliga politiska partier ignorerar de många och iögonfallande tecknen på att Sverige krisar. Istället försöker de vinna poäng genom detaljfokus på frågor som borde ligga långt ner på prioriteringslistan, alternativt genom publika “beklaganden” av ännu ett sprängdåd, en skjutning eller mord.

Regeringens och riksdagens “direktiv” till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, som antingen tolkas fritt av respektive myndighet, alternativt är skeva från början har fått följden att dessa myndigheters uppdrag har gått från att vara samhällstjänster som är till för invånarna, till polisiära och bestraffande instanser som ökar den generella otryggheten, stressen och sjukdomstalen i landet. Och när invånarna blir sjuka har vårdapparaten belagts med så många nya och destruktiva direktiv och indragningar att patientsäkerhet och vårdkvalitet nu lider stora brister.

Skola, vård och trygghet för landets invånare utgör den absoluta grunden för ett produktivt och rikt samhälle.

Heide Stensmyren, ordförande i Läkarförbundet skriver i Läkartidningen i november 2019: “Saco uppskattar att cirka 50 procent av det som i dag betalas in till socialförsäkringarna inte går tillbaka till den anställda i form av till exempel sjukersättning, i stället försvinner pengarna in i statsbudgetens “svarta hål”.  Se här.

Man skulle också kunna säga att vi under flera års tid utsatts för ett systematiskt försäkringsbedrägeri.

Ersättningsnivåerna för sjukdom och arbetslöshet ligger alltså på en långt lägre nivå än de skattepengar vi betalar in ger utrymme för.

Som om förskingring inte vore skandal nog misstänkliggörs samtliga invånare(!!!) i samma ögonblick som de tar hand om sjuka barn, ansöker om sjukpenning eller utan egen förskyllan blir arbetslösa. Ett klassiskt exempel på projicering. (Projektion, en term som används inom psykologin för att beskriva en försvarsmekanism som en person begagnar sig av då den inte vill eller kan kännas vid sina egna svagheter tillskriver andra personer eller sin omgivning dessa egenskaper för att försvara sin självbild.)

Det är synnerligen dags att vända strålkastarljuset åt rätt håll, och nej, jag har inte glömt pensionerna som gick samma öde till mötes, vården som idag står inför direktiv som omöjliggör en kvalitativ vård, utbildningssystemet som inte erbjuder mycket annat än stress och som resulterar i barn med depression och självmordstankar – allt för att de svarta hålen till varje pris ska fyllas på.

Kanske dags för svenska folket att polisanmäla regeringen.

(När jag använder ordet “regering” syftar jag inte på enskilt parti, eller ens nuvarande regering eftersom det här har implementerats under flera år och samtliga partier bör hållas ansvariga.)